World Wide service


 

Den globala rederiverksamheten är i dag en modern och vältrimmad industri som har höga krav på driftsäkerhet. Tekniska problem kan resultera i att fartyg blir tvungna att stanna kvar i hamn under kortare eller längre tidsperioder, vilket naturligtvis kan resultera i stora utgifter och ekonomiska avbrott för verksamheten. Som leverantör av väsentliga och ofta obligatoriska elektroniska produkter, är det därför FURUNOs klara strategi att kunna gå in som en trovärdig och pålitlig partner för att säkra effektiviteten inom sjöfarten. Vid tekniska avbrott och problem kan vi alltid åtgärda dessa genom ett enda och snabbt besök av en välutbildad servicetekniker.

Detta kräver naturligvis ett särskilt omfattande och välkoordinerat nätverk av tekniker och servicecenter, inte bara i det enskilda landet eller regionen, utan även world wide. Det är här som FURUNO har uppnått sitt rykte som en av de mest trovärdiga leverantörerna av servicetjänster, dels beroende på att vi har kompetenta medarbetare och dels för att vi är representerat i alla större hamnar runt om i världen.

Det har varit en stor utmaning att kunna bygga upp denna organisation och vi är mycket medvetna om priset vi fått betala för detta. Samtidigt vet vi att branschen har ett enormt fokus på de totala driftskostnader som våra produkter har avgörande inflytande på.

Logistik och shipping

Logistik är en helt central del av en försäljning och det är naturligvis väsentligt att vi är i stånd till att leverera de produkter som blivit beställda.

Lika viktigt är det att vi är kapabla att snabbt leverera reservedelar till kunder eller servicetekniker, när sådant behov uppstår, för att undvika onödig väntetid. Vi lagerför mer än 50.000 varor fördelade på över 5.000 artikelnummer.