Projekt


Furuno Sveriges projektavdelning arbetar med många typer av projekt, från enbart rådgivning till en enskild fritidskund till stora komplexa brygglösningar med många deltagare.

I projektavdelningen arbetar vi med de senaste verktygen för att effektivt kunna kommunicera med alla inblandade intressenter i projekten, internt såväl som externt.

I de större projekten utarbetar vår projektansvarige den nödvändiga dokumentationen och teknik för att ett projekt skall kunna genom-föras inom de med kunden avtalade ramarna.

Typiskt utarbetas det: 

  • Tidsplaner
  • Stycklistor
  • Kabelritningar
  • Antennplaceringar
  • Interiörritningar 
  • Certifikatlistor
  • Testprogram
  • Manuallistor
  • Underhållsscheman 
  • Ev utbildnings-/träningsprogram

 

När ett större projekt har blivit levererat till kund, övertar och följer vår serviceavdelning detta således att vi säkrar kontinuitet i hela projektförloppet - från idé till drift.