VSAT - Ku-bandssystem

 

Dagens sjöfart drivs mer och mer på online basis. Fartyg och rederier blir mer och mer beroende av informationsutväxling i realtid. Fartygen för att kommunicera hem till huvudkontor och hamnar som skall anlöpas, rederierna för att bättre kunna dirigera, följa och vara uppdaterade på sina fartygs positioner och deras värdefulla last.

Dessutom finns en social aspekt. För att kunna behålla duktiga besättningsmedlemmar, är möjligheten att kunna hålla kontakt med sina familjer och vänner, oavsett var i världen fartyget befinner sig, ett incitament för besättningsmedlemmen att stanna kvar ombord. Detta kan kan ske antingen med hjälp av "Crew Calling" eller exempelvis Skype.

En VSAT lösning från FURUNO öppnar möjligheterna för att kunna erbjuda IP baserad kommunikation till ett fartyg såsom internetuppkoppling, telefoni (voice över IP) och streamade (video-) tjänster.

En VSAT förbindelse betalas med en fast månatligt belopp för fri internettrafik och är inte avhängigt av förbrukningen. Förbindelsen kan vare aktiv dygnet runt, så länge fartyget befinner sig inom satelliternas täckningsområde. Den moderna teknik, som används i FURUNOs VSAT system, möjliggör automatiskt satellitskifte, vilket innebär avbrottsfri internetförbindelse också när fartyget rör sig från ett täckningsområde till ett annat.

Våra bredbandslösningar baserar sig på en Orbit antenn och satellitrouter/modem av typen iDirect Infiniti 5100 eller motsvarande.

Systemet ger Dig:

  • ”Always-on” internetuppkoppling
  • ”Voice over IP” telefoni

 

Detta ger tillgång till 'Crew wellfare' i form av internetförbindelse, internet café, fartygsadministration och online kontakt med rederikontoret samt inte minst telefoni till mycket bra priser. Lösningen ger även möjlighet till differentiering mellan besättningens och fartygsledningens dataförbrukning under telefonsamtal.Download

Broschyr

Download

Manual (UK)