Satellitkommunikation


 

Hos den moderna sjöfarten är kommunikation ett nyckelord. Den senaste utvecklingen inom satellitteknologi har gjort det möjligt att etablera såväl telefoni som höghastighetsdataöverföring samtidigt.

Besättningen vill gärna kunna utnyttja samma kommunikationstjänster som de är vana vid i land - telefoni och data/internet. De två mest utbredda satellitburna kommunikationstjänsterna är idag Inmarsats Fleet och FleetBroadband tjänster eller i en lite större skala VSAT  baserade satellittjänster (Very Small Aperture Terminal).

Inmarsat levererar datatjänster som inkluderar telefoni och med datahastigheter på upp till 432 kilobit per sekund.

VSAT baserade tjänster kan leverera högre datahastigheter. Utrustningen kan vara några gånger större än Inmarsats FleetBroadband terminaler.

Täckningsmässigt har Inmarsats FleetBroadband service så gott som global täckning.

VSAT lösningar erbjuder inte fullständig global täckning - ett förhållande som dock löpande förändras i samband med att nya satelliter hela tiden sätts i drift.

Ingen av dessa system täcker nord- respektive sydpolen. Täckningen når till c:a 72° nord/syd. Satelliterna är geostationära för bägge systemtyperna. De är placerade över ekvatorn på c:a 36.000 km höjd och deras 'beam' kan inte nå och täcka nord- och sydpolen.

Faktureringsmässigt är det en stor skillnad mellan de två systemtyperna. Inmarsat FleetBroadband systemet faktureras beroende på förbrukning, vilket innebär att man betalar för den datamängd som sänds/mottages via satelliten eller den telefoni som används.

VSAT systemet faktureras med en fast månatlig kostnad. Man blir således inte belastad beroende på den aktuella förbrukningen och vet alltid vilken kostnad man har. Telefoni över ett VSAT system kan levereras som en sk VoIP lösning (Voice over IP) till ganska bra minutpriser, vilka faktureras separat.