VR-7000 VDR

 

Furuno VDR modell VR-7000

 

  • Uppfyller de nya IMO kraven avseende bl.a. datalagring 
  • Levereras med 2 st DRU enheter, en fast och en friflytande 
  • Enkel integrering till Furunos INS nätverk
  • Extern alarmpanel
  • "Live Player V5" PC mjukvara för övervakning och uppspelning av sparade data
  • Video LAN konverter för anslutning av radar och ECDIS

 

En VDR (Voyage Data Recorder) är sjöfartens motsvarighet till flygets "svarta låda".
VR-7000 hjälper utredare att säkra bevis genom att granska rutiner och instruktioner som getts ögonblicken innan en olycka. VR-7000 samlar in data från alla inkopplade sensorer ombord på fartyget och lagrar dem i en extern dataregistreringsenhet (DRU). Systemet levereras med två DRU enheter, en fast och en friflytande. De är konstruerade för att tåla den extrema inverkan av tryck, stötar och värme som kan uppstå under en incident. När en DRU kan tas om hand, kan de lagrade data spelas upp för de myndigheter som är satta att utreda orsaken till den eventuella olyckan.

Download

Broschyr

Download

Manual (UK)