easyRESCUE

Personlig AIS sändare

easyRESCUE är en personlig AIS sändare med inbyggd GPS. easyRESCUE har en storlek som gör att den passar i fickan på en räddningsväst, så att den snabbt kan aktiveras i en nödsituation. Om en besättningsmedlem faller över bord och har en easyRESCUE på sig, är det bara en sak som skall göras – aktivera easyRESCUE. Inom några få minuter kommer den att skicka ut en AIS symbol som kan avläsas på sjökortsplottern/radarn på eget och omkringliggande fartyg. Därvid blir det möjligt för alla fartyg inom räckvidden att söka mot den nödställdes position och hjälpa till att rädda den nödställde.

 

Funktioner:

 • Besättningen på eget fartyg kan se positionen där den nödställde befinner sig
 • Andra fartyg i området kan också se den nödställde och hjälpa till
 • Inget behov av kuststation som skall vidarebefordra informationer
 • Inga abonnemangsutgifter
 • Ingen väntetid på satelliter

 

Automatisk aktivering
easyRESCUE finns även i varianten easyRESCUE-A vilken har en inbyggd "vattenaktiveringsfunktion" - dvs att när en person faller över bord aktiveras sändaren automatisk så snart den nödställde befinner sig i vattnet.

Vad behöver jag?
Ombord på eget fartyg: en AIS mottagare eller transceiver ansluten till en plotter eller en PC. Med en easyRESCUE i räddningsvästen eller i räddningsflotten kan Du känna Dig säker om något skulle hända. Vid aktivering, för det genomskinliga skyddet åt sidan, släpp ut antennen och tryck på "ON". GPS funktionen och batteriets status kan testas emellanåt genom att trycka på "TEST".

Tekniska data:

 • AIS klass B, SAR sändare
 • BSH, IMO, SOLAS m.fl. godkännande
 • Sändare med >1 W, 96 tim sändningstid efter aktivering
 • Räckvidd vid havsytan c:a 3-5 nm, med antennen 1 m över ytan c:a 5-10 nm beroende på våghöjden
 • Integrerad med marknadens snabbaste tillgängliga GPS-mottagare
 • Vattentät, IP68
 • Omgivande arbetstemp: -20°C till +65°C
 • Längd 128 mm, bredd 76 mm, höjd 32 mm. Vikt c:a 350 g
 • Batteriets livslängd 5 år (om den inte varit aktiv, undantaget enstaka tester)
 • Serviceintervall - direkt efter användning eller efter 5 år (det som kommer först)