easyONE

easyONE - AIS MOB enhet


easyONE handhållna AIS MOB (Man Över Bord) enhet levereras med en inbyggd automatisk utlösare, vilken startar utsändningen av AIS nödsignaler när enheten kommer i vattnet. Enheten kan naturligvis också utlösas manuellt. Tack vare sin lilla storlek, passar easyONE in i stort sätt alla i dag existeranderande räddningsvästar. 

 • Full AIS MOB nödsignalering
 • Automatisk utlösning vid kontakt med vatten (vd nedsänkning i vatten - endast vattenstänk eller liknande utlöser inte enheten)
 • Över 1 W sändareffekt under mer än 36 timmar 
 • Kraftigt LED flashljus för nödsignalering i mörker
 • Liten och lätt handburen enhet
 • Flyter
 • Kräver ingen licens eller registrering
 • Kan användas i alla automatiskt utlösningsbara räddningsvästar

Funktionalitet

I ett tillfälle när någon faller över bord, kommer easyONE att komma i kontakt med vatten och utlöser då automatiskt. Antennen vecklar ut sig och enheten påbörjar nödsignalering. easyONE är avsedd att vara fäst i västen med en lina, vilket innebär att enheten kommer att flyta vid sidan av den nödställde. Ett kraftigt LED flashljus underlättar den visuella eftersökningen.

Fördelen med automatisk aktivering är:

 • Om vattnet är kallt kan en manuell utlösning vara vansklig då avkylningen av fingrarna kan ske snabbt
 • Vid tillfälle av panik eller då den nödställde har slagit sig medvetslös
 • Inte minst barn kan ha särskild fördel med automatisk utlösning

Efter aktivering kommer easyONE starta med att sända en full AIS MOB nödsignal. Denna innehåller sändarens ID, nuvarande GPS position samt kurs och fart. Eftersom ID numret startar med '972...' kommer alla AIS mottagare inom c:a 7-8 nm att identifiera nödsignalen. 

Två LED flashljus gör användningen av enheten lätt att hantera, vilket naturligtvis är till stor fördel i en nödsituation. Efter aktivering kommer easyONE att ha batterikapacitet för att sända oavbrutet under minst 36 timmar.

easyONE är klar att använda och kräver ingen registrering eller licens. 

Nödsignaleringen presenteras på all ECDIS utrustning och plottrar som kan presentera AIS nödsignaler, inom normal VHF räckvidd som normalt är minst 7-8 nm.

Då det ännu inte finns några krav på AIS nödsignalers färg, så kan presentationen variera mellan olika tillverkare.

 

 

 

 

Montering av easyONE i räddningsväst (engelskt tal)


 

 

Kort presentation som visar aktiveringen (engelsk text)

 

 

Download

Broschyr

Download

Manual (UK)