BR-500 BNWAS

Furuno bryggalarm modell BR-500

 

  • Övervakar vakthavande officers närvaro på bryggan
  • Vidarekoppling av alarmet till ställföreträdande officer om ingen kvittering sker
  • Snabbknapp för vakthavande officers anrop/nödanrop
  • Rörelsedetektor och flash light som tillbehör
  • Uppfyller IMO:s resolution MSC.128(75) avseende BNWAS

 

 

 

Furunos BNWAS modell BR-500 övervakar vakthavande officers närvaro på bryggan genom olika säkerhetsfunktioner. Vakthavande måste trycka på en återställningsknapp eller hantera någon av de mer väsentliga navigationshjälpmedlen såsom ECDIS eller radar inom ett visst tidsintervall som kan ställas mellan 3 till 12 minuter. Om vakthande inte gör något inom detta intervall, kommer ett akustiskt och visuellt alarm att utlösas på bryggan. Kvitteras inte detta alarm, kommer alarmet att vidarebefordras till alarmpaneler i de hytter/platser där ställföreträdande officer uppehåller sig.

 


 

 

Demonstration av BR-500 (engelskt tal)