Nöd och säkerhet


 

FURUNO marknadsför ett brett urval av nöd- och räddningsutrustningar från den engelska producenten McMurdo. Såväl EPIRB som SART programmeras och säljs till mycket konkurrensmässiga priser till alla delar av marknaden, såväl till handelssjöfarten och fisket som till fritidsbåtar.

Dessutom erbjuds FURUNOs bryggalarm som uppfyller de internationella reglerna för ett Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS), ett system som succesivt blir obligatoriskt i alla passagerarfartyg och större lastfartyg.