NavNet TZtouch video


 

Instruktionsvideo för NavNet TZtouch

Nedanstående 4 videor ger Dig en längre allmän presenation av NavNet TZtouch, samtidigt som rutthantering, väderpresentation samt appar gås igenom mer ingående (engelskt tal).

 

 

Allmän introduktion

Rutthantering

 

 

Väder

Appar