Ekolod (BlackBox typ)

 

Ekolodsmodulen är en blackbox sensor som kan anslutas direkt till en NavNet TZT/3D produkt eller till en hub i ett multidisplay system.

DFF1/DFF3 (Digital Fish Finder) uppgraderar NavNet 3D systemet till att också innehålla ett kraftigt 2-frekvens ekolod med 50 och 200 kHz frekvens. Uteffekten kan enkelt väljas mellan 600 och 1000 W respektive
1, 2 och 3 kW för optimal anpassning till givaren.

BBDS1 lodet ger Dig dessutom möjlighet att i bildens nederkant få bottnen klassificerad som sten, grus, sand eller lera i färg eller grafiskt (bottenklassificering - BDS). En värdefull information för att leta fisk som exempelvis trivs i områden med sandbotten. Dubbelfrekvens mellan 28-200 kHz och uteffekt 1/2/3 kW. Kräver vissa specifika bottendelar.

Det senaste lodet är DFF1-UHD (Ultra High Definition) som dessutom är utrustat med den nya CHIRP tekniken (Compressed High Intensity Radiated Pulse) för oöverträffad detektering och särskiljning av fisk och botten.

Presentation av ekolodet DFF1-UHD med CHIRP teknik (engelskt tal)