Väderfaxmottagare


 

Väderfaxmottagare har under många år varit standardutrustning i större handelsfartyg och i fiskefartyg.
Kustradiostationer världen över sänder konstant ut väderprognoser i form av olika väderkartor över de
havsområden som de täcker. Dessa väderkartor används för att ligga som underlag för en säker och
optimal navigering i förhållande till eventuella kommande oväder.

Som komplement till en traditionell väderfaxmottagare, kan FURUNO även leverera en mottagare i
BlackBox utförande för anslutning till en PC eller ett NavNet system.