Sjökortsplotter

 

Att kombinera GPS mottagare och sjökortspresentation i en och samma enhet är en av de största marina
'landvinningarna' inom navigations- och positionsbestämning under de sista 15 åren.  

FURUNO har, från plotterns barndom under 1980-talet, udvecklat och implementerat de senaste teknolo-
gierna i de olika GPS plottrar som FURUNO har producerat.