FOIL-200 oljeradar

Furuno Oljeradarprocessor FOIL-200

 

FOIL-200 oljeradar är en radar avsedd för upptäckt av olja till havs. Radarn ger möjlighet till tidig upptäckt av ett utsläpp där man sedan hela tiden kan vara välinformerad om utbredningen och därav vara beredd att förhindra en eventuell oljekatastrof. Naturligtvis lämpar sig radarn även för allmän övervakning av känsliga havsområden och hamnar där ett utsläpp kan ge stor påverkan och därför snabbt måste tas omhand.

FOIL-200 är en sk hybridradar, där processorn ansluts till en befintlig Furuno FAR-2xx7/FAR-3000 navigationsradar utan att påverka huvudradarns egenskaper eller prestanda. Mjukvaran körs på ett Linux operativsystem med mycket stabil funktion. Kontrollenhet med rullboll kan anslutas för enkelt handhavande. FOIL-200 processorn ansluts till huvudradarns processor med enbart en kabel för inhämtning av råradarvideo.

 

  

Vänstra bilden visar ett oljeutsläpp till höger om kurslinjen. I den högra bilden är delar av utsläppet markerat med en manuellt utritad polygon.

 

FOIL-200 även i kombiutförande

FOIL-200 kan även levereras i kombiutförande med såväl isradarns FICE-100 mjukvara som FOIL-200 mjukvaran och då ge operatören möjlighet att växla mellan is- respektive oljefunktionen beroende på aktuellt uppdrag.

 

                 

      Utläggning av länsor i samband med ett oljeutsläpp.

 

 

Se en kort presentationsfilm om FOIL-200