FAR-3000

Furuno FAR-3000 serien ger Dig en säker och trygg överblick och säker navigation med nya förbättrade automatiska klutterfunktioner

Furunos nya radarserie FAR-3000 har allt Du kan önska Dig! Radarserien är framtagen med Furunos dokumenterade erfarenhet om tillverkning och utveckling av radarsystem. Den digitala styrningen ger en kristallklar bild och möjlighet till nästan obegränsade integreringsmöjligheter via en nyutvecklad "Sensor Adapter". Adaptern ger även en avancerad anslutning i nätverket till Furunos ECDIS FMD-3200/3300.

 

Nydesignade antenner med Ethernet anslutning

De nydesignade antennerna, såväl X- som S-band, har ett betydligt mindre luftmotstånd och kräver mindre underhåll tack vare antennmotor utan kol.

 

     

Klarare bild tack vare solid state sändtagaren (S-band).

Solid State sändtagare för S-bands versionen

Furunos Solid State teknologi för radar genererar klarare radarekon vilket innebär en klarare bild av området kring fartyget, inklusive svaga ekon från mindre båtar. Sändtagaren behöver inte heller någon fysisk fläkt vilket innebär inga rörliga delar = mindre underhåll. Någon magnetron behöver inte heller bytas regelbundet, vilket innebär ytterligare mindre underhåll och lägre driftkostnader.

 

 

Automatisk eliminering av klutter

Användaren kan snabbt justera radarbilden med ett enkelt handhavande. När den automatiska klutterelimineringsfunktionen (ACE) är aktiverad, justerar systemet automatiskt ett klutterreduceringsfilter och gain-inställningen i paritet med de inställda sjö- och väderförhållandena. Även den avancerade echo average-funktionen är kopplad till ACE, vilket innebär att användaren inte längre behöver hålla på med flera komplicerade inställningsmoment utan direkt kan få en bild med klara tydliga radarekon.

 

Förbättrad målföljning

Låsningen på ett mål tar nu bara några få sekunder. När radarn låst på ett mål riskerar man inte längre att följningen hoppar över till ett närliggande mål utan får en pålitlig och snabb följning, även av höghastighetsfartyg och fartyg med snabba kurs- och fartändringar.

 

Olika displaybilder: radar+sjökort, enbart radar, ECDIS och Conning Information

Multifunktions displayer för flera arbetsstationer

Furuno erbjuder arbetsstationer som kombinerar flexibilitet med redundans. Användaren kan enkelt växla mellan radar, ECDIS, Conning display eller Alert Management System vid valfri multifunktions display. Navigatörens arbetsbörda kommer att minska betydligt då det ger en betydande frihet att röra sig fritt på bryggan. All nödvändig information finns tillgänglig på en rad olika platser och på skärmar vilka kan anpassas efter behov.

 

 

Användargränssnitt

Användargränssnittet är uppbyggt kring två omsorgsfullt organiserade operativa verktyg: ”Status bar” och ”InstantAccess bar”. Statusraden innehåller information om driftstatus såsom displaylägen och huvudfunktion för dessa. Accessraden innehåller alla de funktioner som finns tillgängliga. Dessa operativa verktyg ger en enkel, uppgiftsbaserad process som innebär att operatören snabbt kan utföra sina navigeringsuppgifter utan att gå djupare in i ett intrikat menyträd.

 

Sensor Adapter

För att enkelt kunna integrera all information i bryggsystemet, installeras lämpligen en Sensor Adapter för att samla in all information från olika sensorer och sedan distribuera informationen vidare ut till exempelvis anslutna radar och ECDIS i nätverket. Adaptern innebär att man kraftigt kan reducera antalet kabeldragningar mellan ingående enheter. Ett systemdiagram med god redundans i systemet visas nedan.