FAR-1518

Furuno 15" BlackBox IMO färgradar modell FAR-1518 serien

 

  • 2 olika grundmodeller med 12 eller 25 kW uteffekt
  • 4´ eller 6´ öppen antennvinge
  • Lobvinkel på endast 1,9° resp 1,35°
  • Automatisk kluttereliminering "ACE" säkrar en ren bild i alla lägen
  • Snabb låsning och följning av mål
  • Inbyggd AIS kompabilitet
  • Anpassningsbar presentation
  • Ett flertal interswitch möjligheter
  • Kompakt kontrollenhet som kan kompletteras med rullboll
  • Med display MU-190 (19") godkänd upp till 10.000 GT, med MU-150HD (15") godkänd upp till 3.000 GT

 

 

Automatisk kluttereliminering

Den automatiska klutterelimineringsfunktionen, ACE, tar hjälp av tre olika tekniker för att kunna ge en ren och lättläst bildpresentation. Echo average, sjöreflexeliminering och regnekofiltrering aktiveras samtidigt och justerar alla parametrar optimalt beroende på väderförhållanden och sjöstatus.  Resultatet = en ren och lättläst bild.

 

 

Fast Target Tracking™

Den nya processortekniken analyserar automatiskt alla ekon i bakgrunden. Detta innebär att man omedelbart får måldata tillsammans med en stabil kursvektor när ett mål väljs. Funktionen hjälper på detta sätt till att höja säkerheten i navigeringen. Den inbyggda  Fast Tracking™ funktionen kan hantera upp till 50 ARPA mål. Radarn kan dessutom visa upp till 300 AIS mål.

 

 

Lättanvänd kontrollenhet

Individuella vridknappar för dämpning av gain/regn/sjöklutter såväl som en RotoKey och touchplatta innebär snabb och enkel hantering av radarns funktioner. En extra rullboll eller USB mus kan också anslutas.

 

 

AIS

AIS funktionen kan hantera upp till 300 AIS mål samtidigt. Detaljerad information om ett specifikt AIS mål fås i de datarutor som presenteras i bildens högersida.

 

 

 

 

 

 

Interswitch

FAR-1518 serien kan via en internetanslutning koppla samman två radarsystem. Datalänken innebär höghastighetsutbyte av navigationsdata inom systemet men även till annan ansluten utrustning såsom ECDIS och GPS.