DRS6A X-Class

DRS6A X-Class flyttar gränserna för vad som är möjligt med konventionell radarteknik. Radarn har förbättringar på nästan alla funktioner och utmärkar sig med en mycket hög upplösning på både små och stora avståndsområden. DRS6A X-Class har prestanda som tidigare endast mycket större och dyrare kommersiella produkter hade.
För de fågelintresserade kunderna är det speciellt spännande med den nya "Bird mode" funktion där visningen av fågelekon optimeras. Detta är även en bra funktion under fisket.

  • Ny antennenhet som är 20% lättare än tidigare DRS6A och med en ny förbättrat störningsfri motor
  • Rörliga mål (båtar, fåglar med mera) kan visas med spår efter sig (trails) som ger en enkelt identifikation av målen
  • Val mellan 3 olika antennstorlekar: 3½', 4' eller 6'
  • Med FastTarget Tracking™ visas upp till 30 mål samtidigt
  • 24VDC från båtens egen elförsörjning  (PSU behövs inte)
  • Med Fast Target Tracking™ visas målens kurs/fart vektorer direkt utan väntetid 

 

 
Se fågelflockar på långt avstånd i en helt unik kvalitet

Fågelekon på 5 NM avstånd kan tydligt utskiljas från närliggande båtar i rörelse. Båten visar ett långt tydligt ekospår, i motsättning till fåglarna som kan identifieras på deras ojämna och tillfälliga rörelser.

(A) Stationärt fartyg (B) Fartyg i rörelse (C) Fågelflock
Klicka på bilden för att se det i förstorad bild

 

 

 

På 4 NM avstånd är fågelekon mycket tydliga, och det är enkelt att urskilja dem från andra kringliggande ekon.
Med spår (echo trails) efter ekon blir det enkelt att följa enstaka fåglars rörelser.


Förbättrad prestanda på långt avstånd

Med väsentliga förbättringar i sändar/mottagarfunktionen kan man se detaljer i terrängen även på större avståndsområden.

Exempel från Osaka i Japan. Här jämförs två radarbilder på 36 och 24 NM avstånd.
(A) DRS6A X-Class
(B) Konventionell Radar

 

Unik målseparation på närområden

En förbättrad upptäcktsförmåga på nära avstånd ger en oöverträffat målseparation, för att enkelt identifiera farliga mål.

Här syns en grupp segelbåtar på ca. 3 NM avstånd. Notera skillnaden i upplösning på de två exempel.
(A) DRS6A X-Class
(B) Konventionell radar


DRS6A X-Class erbjuds med 3 olika vingstorlekar.