Radar

 

Genom årtionden har FURUNO leverat kvalitetsradar till fartyg och båtar världen över i ettextremt stort antal och har där också fått beteckningen 'THE RADAR COMPANY'.

Succén från den professionella marknaden har smittat av sig på fritidsmarknaden, där fler och
fler fritidsbåtar väljer FURUNO som leverantör av inte bara radar utan hela navigationspaket.