Navtex mottagare


 

Navtex är ett internationellt system för navigations- och vädervarningar. Systemet arbetar på långvåg
518 kHz och 490 kHz. Detta innebär att mottagarna kan ta emot informationer över stora avstånd.

Navtexsystemet är uppdelat i zoner, således att fartygen endast behöver mottaga meddelanden i det
havsområde det för närvarande befinner sig i.