FE-800

Furuno navigationsekolod modell FE-800

    

  • Högkontrast 8,4" LCD färgskärm som säkrar en knivskarp stabil bild
  • Såväl förens som akterns positioner kan presenteras simultant
  • Flera olika presentationsbilder (se nedan)
  • Anslutning finns till Furunos remotedisplayer RD-20 / RD-50 för presentation på flera platser ombord
  • Extern skrivare kan anslutas för utskrift av echogram
  • Djupdata för de senaste 24 timmarna kan sparas i det interna minnet

 

 

FE-800 är ett papperslöst lod, som eliminerar utgifterna för dyrt termopapper vilket betyder en långsiktig inbesparing. Lodet lagrar elektroniskt djupdata för de senaste 24 timmarna. Dessa data kan presenteras antingen grafiskt eller i loggboksformat. Med hjälp av en särskild mjukvara, kan data även sparas på en ansluten PC för senare uppspelning och evaluering.Ovan visas egna fartygsdata, loggboken, historiken samt loggen med varningar.

 

Loggbokspresentationen visar djupet tillsammans med tillhörande position (GPS anslutning nödvändig).  I historiken presenteras djupet som en graf. Grafens tidsintervall kan ställas av operatören. Om så önskas, kan data överföras och skrivas ut via en standard windows PC. Detta kräver ett softwareprogram samt en RS-232 datakabel. Bägge kan fås som extra tillbehör.

Download

Broschyr

Download

Manual (UK)