Navigationsekolod


 

Det är viktigt för större fartyg att ha ett pålitligt navigationsekolod. IMO har speciella krav på navigationsekolod via de så kallade performance standards, vilka skall bibringa fartygen största möjliga säkerhet. Ett navigationsekolod skall generellt uppfylla IMO MSC.74(69) Annex 4, vilket omfattar alla lastfartyg över 300 BRT samt passagerarfartyg.

FURUNOs berömda FE-700 ekolod uppfyller alla internationella krav och klasskrav för ett effektivt och pålitligt lod.