Kompass


 

I dag är det moderna alternativet till magnetkompasser och dyra gyrokompasser en Furuno satellitkompass
vilken kan användas som "Transmitting Heading Device" på mindre fartyg.

De mycket precisa satellitkompasserna beräknar riktningen med hjälp av 2-3 st GPS mottagere, vilka är
sammankopplade och bearbetar alla informationer i en processorenhet så att fartygets kurs kan beräknas
så noggrannt som ner till 0.6°. Satellitkompasser är således väsentligt mer noggranna än magnetkom-
passer. Dessutom kan en satellitkompass kompensera för fartygets sättning i kraftig sjögång.

Som alternativ till satellitkompass, kan i mindre båtar en av FURUNOs ratesensor kompass passa som
en exakt och pålitlig kursgivare.

Bägge typerna kan ge kurssignaler till anslutna navigationslösningern inkluderande kommunikations-
utrustning där position och kursinformation krävs.