GPS navigatorer

 

FURUNO har under årtionden leverat pålitliga och högeffektiva GPS navigatorer till den marina marknaden,
men även under senare år GPS moduler för landmobil användning. 

GPS mottagarna avlöste i början av 1990 talet de gamla, stora och tunga 'Transit' satellitsystemsmottagarna
med en betydligt högre positionsnoggrannhet. När dessutom noggrannheten förbättrades år 2000 tog
användningen fart rejält.

GPS mottagarna fick en snabb utveckling från de från början mycket dyra anläggningarna till, som då endast
var ekonomiskt tillgängliga för den professionella marina marknaden, till priseffektiva GPS navigatorer i alla
storlekar och design. I dag i så gott som alla fartyg utrustade med en GPS-mottagare ombord.