GS-100

Furuno satellitstödd fartlogg modell GS-100

 

  • 5.7" skarp färg LCD visar farten med en noggrannhet av ±0,02 knop
  • Visar fartygets transversala fart för och akter samt longitudinell fart
  • Levererar fartygets alla rörelser till ansluten utrustning (radar, ECDIS, AIS mm)
  • 8,4" färg LCD slavinstrument för bryggvingarna (extra tillbehör)
  • Uppfyller standarderna IEC 61023 och ISO 22090-3 för SDME (Speed and Distance Measuring Device) respektive THD (Transmitting Heading Device)

 

Nedan visas först den ordinarie navigationsbilden med i fält A aktuell status (SDME eller THD) och satellitinformation. I fält B ges exempel på all den ordinarie information om fartygets rörelser och info från anslutna sensorer som kan presenteras. I fält C visas vid en alarmsituation info om aktuellt larm, i övrigt de kommandon som direkt är valbara. 

Den andra bilden visar slavinstrumentet och exempel på den grafiska information som kan presenteras.

Den tredje bilden visar två olika lägen med enbart digital information.

 

 

Klicka på bilderna för större storlek