FMD-3200

Furuno ECDIS modell FMD-3200 och FMD-3300

I FMD-3200 serien återfinns samtliga ECDIS funktioner inklusive en full conningdisplay. Utöver detta kan FMD-3200 och FMD-3300 utökas till att fungera som en radar/chart radar* och som ett varningssystem “alert management system”.
Funktionerna kan snabbt slås på och av genom att vänsterklicka på statusmenyns MODE-väljarknapp. Denna utökning ger nya möjligheter och en flexibilitet i navigeringsarbetet på bryggan.

                    FMD-3200 (19")                   FMD-3300 (23,1")

kräver radarsensor

 

 

 

Användarvänligt handhavande

Den nya ECDIS serien har en inbyggd och logiskt uppbyggd snabbmeny (Instant Access Bar) för de mest använda funktionerna under fartygets navigering.  En statusmeny längst upp i bilden visar vilken operativ status ECDIS:en är i för tillfället inklusive MODE och presentationsläge. Innehållet i snabbmenyn i vänsterkanten ändras automatiskt beroende på vilken MODE man valt i statusmenyn. 

Det nya logiska gränssnittet innebär också att ECDIS serien har samma enkla användarsätt som en PC. All hantering på ECDIS:en görs med rullbollen på det medföljande tangentbordet. Höger musklick på rullbollen ger en undermeny för nya val, t.ex. vid markering av ett mål för AIS. Det kompletta QWERTY-tangentbordet gör det enkelt att namnge rutter, händelser och waypoints.

Uppfyller följande standarder:

• IMO MSC.232 (82)
• IMO A.694 (17)
• IMO MSC.191 (79)
• IEC 61174 Ed.3
• IEC 61162-1 Ed.4
• IEC 61162-2 Ed.1
• IEC 62288
• IEC 60945 Ed.4

Kompatibel sjökortskartografi:

 • IHO/S-57 Edition 3 vector chart (IHO S-63 data protection scheme)
  • Admiralty Vector Chart Service by UKHO
 • • C-MAP ENC
 • Jeppesen Primar ECDIS Service
 • ARCS raster chart
 • C-MAP Professional+ (private chart)
 • Compatibility with external services
 • • Interface with Jeppesen Dynamic Licensing Service available
  • Supports Admiralty Information Overlay (AIO)* for increased safety of vessel operation

  *) Denna funktion är gratis som en del av Admiralty Vector Chart Service (AVCS) by UKHO.

    

    

    

    Utbildning/träning

    För att säkerställa ett effektivt och säkert framförande av fartyget samt att kunna utnyttja alla fördelar med en ECDIS ombord, krävs en relevant utbildning och träning i systemet. FURUNO erbjuder ECDIS utbildning genom sina "INS Centers" samt träning i systemet enligt "NavSkills™" konceptet.