FMD-3100

 

 

Furuno ECDIS modell FMD-3100

Furunos 24" ECDIS bygger på en 24" panel-PC, vilket innebär att ECDIS-datorn är inbyggd i den stora 24" widescreen displayen. För att kunna segla papperslöst behövs 2 st enheter.  FMD-3100 kommer med exakt samma fräscha gränssnitt som den fullstora FMD-3300 samt 2 års world wide ombordgaranti.

 

Kraftfull och smidig

Furunos ECDIS använder det effektiva LINUX som operativsystem vilket innebär att datorkraften räcker väl till, samtidigt som den är klart mindre utsatt för virus än andra operativsystem. FMD-3100 tar liten plats på bryggan och alla anslutningar sker smidigt i nederkant på displayen. En ergonomisk rullboll ingår, ett virtuellt keyboard finns samt att man kan ansluta ett externt keyboard.

 

Kompatibel sjökortskartografi

 

  

Electronic Navigation Chart (ENC) respektive Raster Navigation Chart (RNC)

 

 • IHO/S-57 Edition 3 vector chart (IHO S-63 data protection scheme)
 • • Admiralty Vector Chart Service by UKHO
  • C-MAP ENC*
  • Jeppesen Primar ECDIS Service*

 • ARCS raster chart
 • C-MAP Professional+ (private chart)**
* Jeppesen e-token är inte inkluderad i en standardleverans.
** C-MAP Professional+ är ett privat kort, får alltså inte tolkas som ersättning för papperssjökort

 

Kompatibelt med dessa externa tjänster:
• Interface with Jeppesen Dynamic Licensing Service available
• Supports Admiralty Information Overlay (AIO) for increased safety of vessel operation

Extra AIO lager inkluderar samtliga Admirality Temporary och Preliminary Notices to Mariners såväl som ytterligare ENC Preliminary Notices to Mariners, dvs rapporterade navigationsfaror som har förts in i papperskortet men ännu inte inkluderats i ENC kort. Tjänsten är gratis som en del av UKHO:s Admirality Vector Chart Service (AVCS).

  

Placera markören på ett AIO objekt och högerklicka för en extrameny. Välj ”Object INFO” för att visa informationsfönstret för objektet.  

 

Här väljer man aktuellt AIO objekt och klickar ”OK” för ytterligare detaljer. Den kompletta texten såväl som tillhörande diagram presenteras under varandra.

 

 

Användargränssnitt

Uppgiftsbaserad funktion möjligt genom en kombination av ”Status bar” och ”InstantAccess bar” vilka ger snabb tillgång till önskade uppgifter/funktioner.

Användargränssnittet för FMD-3100 är uppbyggt kring två omsorgsfullt organiserade operativa verktyg: ”Status bar” och ”InstantAccess bar”. Statusraden innehåller information om driftstatus, och InstantAccess fältet innehåller alla de uppgifter som finns tillgängliga. Dessa operativa verktyg ger en enkel, uppgiftsbaserad process som innebär att operatören snabbt kan utföra sina navigeringsuppgifter utan att gå djupare in i ett intrikat menyträd.

 

 

Drop-down meny för att underlätta ett rationellt handhavande

En liten rektangel i nedre högra hörnet på en knapp indikerar att det finns ytterligare inställningar/funktioner i en undermeny. Genom att vänsterklicka på knappen visas de gömda funktionerna.

 

Enkel integrering till befintligt navigationssystem, perfekt anpassat för eftermontering av ECDIS

- 2 LAN portar och 4 seriella portar finns för smidig integrering till bryggans nätverk såväl till övriga navigationssensorer.

- Flexibel installation av display, såväl ovanpå navigationsbordet* eller infällt, allt för att passa i det utrymme som finns på bryggan.

* extra monteringsbyglar krävs

 

 

Passar som såväl primär ECDIS som back-up ECDIS

Dubblerad konfigurering av FMD-3100 innebär att fartyget kan segla papperlöst. För dem som redan har FMD-3200/3300 installerad i fartyget, blir FMD-3100 ett kostnadseffektivt komplement till en FMD-3200/3300 ECDIS.

 

Omedelbar sjökortsuppdatering

Tack vare Furunos avancerade sjökortsprocessor är numera väntan på att kortet skall ritas upp igen efter t.ex. en inzoomning förpassat till det förgångna.

 

 

Enkel integrering till existerande FAR-2xx7 radarserien vad avser:

 • radaroverlay
 • rutter och waypoints
 • målspårsinfo
 • egna sjökort

 

Uppfyller följande standarder:

• IMO MSC.232 (82)
• IMO A.694 (17)
• IEC 61162-1 Ed.4
• IEC 61162-2 Ed.1
• IEC 61174 Ed.3
• IEC 62288

 

Utbildning via internet

Typspecifik ECDIS-utbildning behövs och med FMD-3100 erbjuder Furuno en godkänd utbildning vilken utförs via internet. Efter betalning eller efter överenskommelse får användaren en kod att logga in med för att starta sin kurs. Certifikat fås efter godkänd kurs.

Detta underlättar planeringen betydligt, då besättningen kan utbildas hemma eller på annan ledig tid.