ECDIS

 

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) är ett sjökortsystem, som överensstämmer med de myndighetskrav som IMO och klassificeringssällskapen har fastslagit. Med FURUNO som partner är du försäkrad en hög standard såväl med hänsyn tagen till utrustningen som till implementeringen av systemen.

En ECDIS utrustning gör det möjligt att kunna få segla utan papperssjökorten. Det ställs dock höga krav på utrustning, installation och typ av sjökort som används i ECDIS systemet.

Kontakta Furuno Sverige för vägledning när det gäller en övergång till en papperslös navigering. Vi hjälper gärna till med kontakt till klassningssällskap och flaggstat tillsammans med de nödvändiga godkännanden som krävs.

 

Klarar du övergången till ECDIS?

 

När man skall gå över till elektroniska sjökort handlar det inte bara om att installera en ny hårdvara. Besättningen skall utbildas på utrustningen, alla nödvändiga godkännanden skall inhämtas, det skall skapas en rutin för användningen av ECDIS ombord och de rätta sjökorten skall införskaffas.

Furuno har den nödvändiga erfarenheten och kunskapen för att hjälpa till med en problemfri övergång. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.