FAP-2000

Furuno professionell autopilot modell FAP-2000

 

FAP-2000 är en fulladaptiv autopilot för fartyg. Den adaptiva tekniken innebär att intelligensen i autopiloten lär sig fartygets styregenskaper och optimerar därefter sina styrfunktioner i förhållande till dessa.

Autopiloten uppfyller samtliga ISO standardkrav och har dessutom en radius control för att optimera fartygets girar och kursändringar, såväl navigatoriskt som bränsleekonomiskt.

 

 

Download

Broschyr

Download

Manual (UK)