Autopilot


 

En "FURUNO pilot" är utrustad med en adaptiv funktion, vilket innebär att autopiloten under normal drift
konstant registrerar och sparar alla rörelser som har med båtens kurs och roderutslag att göra. Detta
betyder att autopiloten är 'självlärande' avseende alla de parametrar som krävs för att optimera och
förfina styrningen.