FA-70

Exakt informationsutbyte, för att undvika kollision

FURUNOs FA-70 klass B AIS transponder tar emot navigationsdata från AIS-utrustade fartyg i närheten, för att underlätta säker navigering. FA-70 överför också eget fartygsinformation till fartyg runt omkring, vilket också hjälper till att undvika kollision.

Funktioner

  • Bidrar till säker navigering genom att utbyta kritisk navigationsinformation från närliggande AIS-utrustade fartyg 

  • Förbättrar avsevärt situationsmedvetenhet i dimma, mörker eller trångt vattenvägar

  • Flexibel integration med olika AIS-kompatibla radar- och kartplottrar

  • Hög effekt (5W) och snabb sändningshastighet som bidrar till ökad säkerhet

  • Intern VHF-splitter eliminerar behovet av separat antenn

  • Omkopplingsbar SO-TDMA och CS-TDMA

  • Tar emot både klass A och klass B AIS-information

  • Initial installation kan göras via NMEA2000-nätverket (TZT2 / TZT3)

  • Tyst läge med extern PÅ / AV-omkopplare

  • Vid behov av endast mottagare så kan vi erbjuda FA-40 som ett alternativ


Ritning

Download

Brochure