easyAIS serien

Vad är en easyAIS mottagare?

En easyAIS tar emot AIS sändningar från både klass A (yrkessjöfart) och klass B (fritidsbåtar) sändare.

De mottagna signalerna konverteras till NMEA data vilka presenteras på en sjökortsplotter med AIS presentation, eller på en PC med ett sjökortsprogram installerat.

Vad kan en fritidsseglare ha för nytta av AIS informationer?

AIS informationerna skall betraktas som en säkerhet för fritidsseglaren. Speciellt i dimma, regn eller mörker är det en stor fördel att kunne se de omkringliggande fartygen över 300 BRT, samt mindre fartyg och båtar med en AIS-transponder klass B.

Med en easyAIS mottagare kopplad till en kortplotter eller PC, har man överblick över fartyg som sänder ut AIS informationer.

De informationer som presenteras på en kortplotter eller PC, från omkringliggande fartyg är: fartygsnamn, MMSI, call sign, position, fart, kurs CPA, TCPA, mm.

Hur ansluts en easyAIS?
easyAIS ansluts till en VHF antenn, alternativt att via en intern eller extern antennsplitter dela antenn med en VHF radio.

Den medföljande datakabeln ansluts till sjökortsplottern eller en PC med ett sjökortsprogram installerat. De flesta nyare plottrar har möjlighet att presentera AIS mål. Kontrollera dock plotterns specifikationer innan en easyAIS ansluts.easyAIS finns i 6 olika versioner:

1) easyAIS
Grundmodellen beskriven ovan.

2) easyAIS-IS
Samma version som easyAIS, men har i tillägg inbyggd antennsplitter, varvid man sparar in en VHF antenn.

3) easyAIS-LAN
Samma version som easyAIS, men har i tillägg inbyggd LAN modul, som gör anslutning till ett PC nätverk möjlig.

4) easyAIS-IS-LAN
Samma version som easyAIS, men har i tillägg inbyggd LAN modul, som gör anslutning till ett PC nätverk möjlig. Levereras med integrerad antennsplitter.

5) easyAIS-WiFi
Samma version som easyAIS, men har i tillägg WiFi för trådlös överföring av AIS data till PC mm.

6) easyAIS-IS-WiFi 
Samma version som easyAIS-IS, men har i tillägg WiFi för trådlös överföring av AIS data till PC mm.