AIS (Automatic Identification System) är den största revolutionerande nyheten sedan radarns kommerciella
introduktion under 1950 talet.  

I likhet med en radar får operatören med en AIS utrustning full överblick över andra fartygs rörelser i området
kring det egna fartyget, men presenterat på ett långt mer intuitivt och informativt sätt.