Instrument


 

 

Furunos egen avancerade instrumentserie avsedd för fritidsmarknaden använder den smidiga CAN bus
teknologin för att uppnå en så smidig och enkel systemlösning som möjligt. Teknologin gör också att
integreringen till andra produkter avsevärt förenklas.

En annan instrumenttyp är de sk repeaterinstrumenten, vilka finns för såväl fritidsseglaren som för handelsfartyget.

Förutom våra egna instrument, kan vi dessutom erbjuda en professionell serie instrument från DEIF.