RC-1800F2, A3 konsol

Furuno GMDSS A3 konsol modell RC-1800F2

 

  • Möter GMDSS-kraven för fartyg i sjöområde A1-A2-A3
  • Lätt och pålitlig i en nödsituation
  • Flexibel och utrymmessparande installation
  • Följer alla relevanta krav från IMO/SOLAS, ETS och IEC standards
  • Minimal 'retrofit' installationstid behövs då det mesta av kablaget är fördraget i konsollen

 

Furuno levererar kommunikationsutrustningar inom GMDSS för alla fartområden, såväl nyleverans som uppdatering och komplettering av befintlig utrustning. Dessutom erbjuder vi även leverans och konsultation kring all ströförsörjning och avbrottsfri kraft som erfordras under GMDSS.

Vid en nyleverans är ryggraden radiokonsollen RC-1800F2, vilken kan innehålla VHF, MF/HF, NBDP terminal, MES station, kraftförsörjning mm. Kompletterad med bärbara VHF:er, SART, EPIRB och navtex - och i förekommande fall dubbleringar - är fartyget bestyckat att segla i upp till A3 området. För A4 området utvidgas utrustningen med lämplig satellitkommunikation.

Kontakta Furuno för mer information.

 

 

Download

Broschyr