GMDSS


 

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) utvecklades av de maritima nationerna som ingår i International Maritime Organisation (IMO) och är ett resultat av det tillägg som blev framtaget 1988 till International Convention on the Safety of Life at Sea (SOLAS) avtalet från 1974.

Baserat på den seneste teknologiska utvecklingen inom marin kommunikation, såsom satelliter och digital teknologi, är GMDSS utformat för att säkra en maximal tillgänglighet för säkerghetsrelaterad kommunikation avseende alla passagerfartyg såväl som handelsfartyg över 300 GT engagerade i internationell fart. Målet med GMDSS är att man alltid skall kunna garantera fartyg att upprätta kommunikation med kuststationer i en nödsituation eller för säkerhetsrelaterad information.

GMDSS Guide
Läs mer i Furunos GMDSS Guide HÄR.

Checklista GMDSS
En checklista för de GMDSS ritningar som skall skickas in till Transportstyrelsen kan Du ladda hem HÄR.

 

Sjöområden (sea Areas)

Områden

 

GMDSS definierar fyra områden som var och ett är baserade på kapaciteten hos de olika kustradiostationerna. Nedan är de olika områdena kort beskrivna:

Sjöområde A1
Radiotelefonitäckning av VHF kuststationer som kontinuerligt kan alarmera med Digital Selective Calling (DSC).

Sjöområde A2
Radiotelefonitäckning av MF kuststationer som kontinuerligt kan alarmera med Digital Selective Calling (DSC).

Sjöområde A3
Täcks av Inmarsats geostationära satelliter.

Sjöområde A4
Områden utanför A1, A2 och A3 (typiskt de arktiska områdena).