FLIR kamera


 

En FLIR kamera (Forward Looking Infrared Camera) använder ett speciellt känsligt infrarött objektiv
vilket registrerar temperaturen som utstrålas från intilliggande objekt. Objektivet kan registrera temperaturskillnader så små som 0,1° C.

Vissa kameror är dessutom också utrustade med ytterligare ett objektiv som är ett vanlig nattobjektiv,
sk Low Light Camera objektiv. Bilden visas i gråtoner eller i fullfärg.

Kopplade till ett navigationssystem med bl.a. radar och sjökortsprogram, kan kameror styras direkt
från detta system och också låsas för automatisk följning av intressanta mål. Om integrering med
Furunos NavNet TZtouch navsystem kan Du läsa HÄR

Mer allmän info finner Du i nedanstående broschyrer:

Broschyr, allmänt om FLIR kameror (UK)
Broschyr, fast monterade kameror (UK)
Broschyr, handhållna kameror (UK)
Broschyr, Iceberg Ahead! (UK)
Läs om TMS Tankers (UK)

Allmän information om FLIR (engelskt tal)

 

 

Fördelar med FLIR


Sjöräddning:
Med en termisk kamera hittar man lättare nödställda som fallit i vattnet.


Oljeutsläpp:
Dels för att upptäcka redan gjorda oljespill men även för att övervaka att inget spill sker vid lastning och lossning.


Piratöverfall:
Ger en tidig upptäckt av små snabba farkoster nattetid som inte kan hittas med vanlig övervakning.


Säkerhet:
För enkel övervakning av däcket vid hamnbesök så inga objudna gäster försöker ta sig ombord.


Navigation:
Ger ett säkert anlöp in i trånga hamnar eller farleder under svåra väderförhållanden med kraftigt nedsatt sikt.


Isupptäckt:
Idealisk att i isfarvatten kunna upptäcka is på längre avstånd än vad radar och optisk utkik kan klara.
Läs mer HÄR.

    

 

 

FLIR - en integrerad del i ett FURUNO koncept

   

Det är möjligt att ansluta FLIR kameror till FURUNOs
integrerade navigationssystem såsom NavNet utrustning,
radarserien FAR-2117 och till navigationsprogrammet
MaxSea TimeZero. 

Genom att kombinera FLIR med de övriga navigations-
sensorerna, som exempelvis radar, GPS, kompass mm,
är det möjligt att få en ännu bättre presentation av
omgivningarna kring fartyget.