FSV-25s

Furuno kraftfull helomnisonar modell FSV-25s

 

  • Kraftig sändtagare med hög känslighet och justerbar sändarfrekvens mellan 18 och 22 kHz
  • Avståndsområden ut till 10.000 meter
  • Autofilter, vilket ger klara bilder av fiskförekomster och havsbotten genom att störningar och oönskade signaler undertrycks
  • Rörelsesensor förhindrar att man tappar viktiga mål på grund av fartygets rörelser i kraftig sjögång
  • Användardefinierade snabbknappar och menyer ger ett enkelt och intuitivt handhavande
  • Kombinerad visning av fullcirkelscanning och vertikal scanning vilket gör det lättare att utvärdera fiskeförekomstens täthet, rörelse och fördelning. Se mer i broschyren sid 4
  • Snabb hissanordning, fullt utstick på endast 12/16 sekunder

Tack vare den senaste utvecklingen av lågfrekventa bottendelselement, signalbehandling och utökad sändareffekt, har detekteringsavståndet blivit utökat med inte mindre än 40% jämfört med FSV-24/35. Du kan direkt se och följa fiskstim på åtskilliga kilometers avstånd. Tack vare den senaste utvecklingen av lågfrekventa sändarelement, förfinad signalbehandling och utökad sändareffekt, har nu detekteringsavståndet kunnat utökas upp till 40% jämfört med tidigare modeller. Sonaren är i BlackBox utförande och har en justerbar sändarfrekvens mellan 18 och 22 kHz med avståndsområden från 60 m ut till 10.000 m.

Bottendel finns med 1200 mm alternativt 1600 mm recess. Ett flertal automatiska brusreduceringsfunktioner och filter garanterar att du alltid får klara och skarpa ekon under trålning. Autofiltret är också särskilt effektivt mot störningar från andra närliggande fartyg med fisksökningsutrustning. Histogram över storleksfördelning och volymberäkning kan visas omgående genom att enbart markera ett valfritt fiskstim.                  

Avancerad brusreducering
Ytvattenbrus, brus från plankton och andra svaga ekon tätt på havsbotten blir effektivt reducerat.

Autofilter ger dig alltid en klar bild
Autofiltret säkrar att du får klara och skarpa ekon vid trålning. Autofiltret är också särskilt effektivt mot interferens från andra närliggande fartyg med aktiv sonar/ekolod.

Storleks- och volymberäkning
Histogram över storlek, fördelning och volymberäkning kan direkt visas enbart genom att markera valfritt fiskstim.

Förbättrad sökning av snabb fisk
Exakt spårning av snabbsimmande fisk tätt inpå fartyget. Enkelt och lättillgängligt användargränssnitt som lätt kan anpassas till aktuellt fiske.

 

 

Download

Broschyr

Download

Manual (UK)