3D Sonar Visualizer™ F3D-S

 

 

Att tolka en sonarbild har aldrig varit enklare!

F3D-S är en helt ny produkt som fungerar tillsammans med FSV-25/FSV-25S och tillåter dig att presenterar din sonardata i tre dimensioner. Den använder sig av data från din existerande sonar men hanterar informationen på ett unikt sätt för att presentera fisk och bottenstruktur i en tredimensionell ”real world”-vy. Havsbotten kan filtreras bort från bilden för att bara presentera de relevanta ekona. Du kan tydligt se storlek, position och form på fiskstim vilket gör det otroligt lätt att uppskatta vart trålen eller noten skall sättas.

  • 360 grader 3D-visualisering av fiskstim och utrustning.
  • Lagra and spela upp både skärmbilder och utrustningsinställningar.
  • Fyra presentationer: 3D, horisontell visning, vertikal sektor och vertikalt snitt.
  • Smart grafisk visning av tråldörrarnas placering, går att följa fisken hela vägen i trålen.
  • Mätning av relativ biomassa för två fiskstim.
  • Det ideala verktyget för en detaljerad presentation av sökområdet.

 

 



Display överblick

 

3D-presentation

3D-presentationen gör det möjligt att se omgivande ekon från alla vinklar. Det är det ideala verktyget för en detaljerad presentation av området.

 

 

 

Horisontell visning 

Horisontell visning presenteras alla ekon i ett enkelt fågelperspektiv omkring fartyget. Den här visning tillåter dig att med precision bedöma det horisontella avståndet till ett fiskstim och beräkna dess riktning.

 

Vertikal sektor 

Vertikal sektor visar alla ekon i ett enkel sidovy akterifrån. Detta kan användas till att avgöra fiskstimmets djup och höjddistribution.

 

Vertikalt snitt

Vertikalt snitt visar ekon i två valbara riktningar, på samma sätt som de vertikala ekon i FSV-25/25S. Vertikalt snitt är väldigt användbart för studera ekon i en specifik riktning. Därtill så tillåter detta läge dig att jämföra djupet på två mål i olika riktningar.

 

Mätning av biomassa

Genom att markera fiskstimmen kan volymen och därmed fiskstimmets biomassa bedömas.

Volym för fiskstim 1 och 2



Kopplingsdiagram



Relaterade produkter

FSV-25 Sonar
Monitorer
CI-88 Strömlog
SC-130 Satellitkompass