Marport

     

Marport trålsystem

 

  • robust utförande
  • flexibla programmerbara sensorer
  • exakta data
  • kompatibelt med andra system
  • lång driftstid
  • attraktivt pris
  • lokal service

 

Marports nya innovativa trålsystem består av ett antal olika sensorer vilka samlar in en stor mängd olika typer av undervattensdata kring dina redskap. Dessa data sänds trådlöst tillbaka till fartyget och presenteras på en display med hjälp av presentationsprogrammet CommandView3. 

Sensorerna, såsom dörrsensorer (med ekolod) som visar avstånd mellan dörrarna, fångstsensorer som visar fisk som går in i trålen, tunnelsensorer för visning av fisk i kassen, alla hjälper de Dig till ett effektivt fiske där redskapen hålls under kontroll.

                        

 


Se här hur presentationen kan se ut i CommandView3 (utan ljud)

Här kan du studera hur de båda trålborden uppför sig samt ekolodsbild från de båda trålekoloden. Även avståndet mellan trålborden under de senaste 6 min visas. Därefter visas roll och pitch från de tre fångst-sensorerna i de analoga mätarna. Även den i visst fiske så viktiga temperaturen kan visas från vissa av sensorerna. Sedan en helbild från dörrsensorerna hur trålborden uppför sig med deras roll och pitch. Notera historiken i form av skuggor efter trålbordens rörelse. Sist en bild där man kan ändra inställningar och måttenheter. Notera att då mjukvaran hela tiden förbättras och uppdateras, kan vissa presentationer se något annorlunda ut.

(se gärna filmen i helskärmsläge)

 

... och här en något längre presentation (utan ljud)

I denna film visas hur programmet CommandView3 startas (tar c:a 40 sek) och sedan körs i 7 minuter innan det avslutas. Under denna tiden kan man först studera i överkant av bilden analogt de två sensorernas djup (röd resp. gul) samt avståndet till botten. I nederkant visas en djupgraf från de två sensorerna, en seine-ekolodsbild samt grafiskt avståndet ner till botten. En 3D bild visar därefter trålen i sin helhet och sedan trålbordens lägen inkl. ett 3D echogram och trålekolodets djup med trålöppningen under de senaste 30 minuterna. Notera historiken i form av skuggor efter trålbordens rörelser. Sist visas ett par menybilder för inställningar och programmering av vissa sensorer. Notera att då mjukvaran hela tiden förbättras och uppdateras, kan vissa presentationer se något annorlunda ut.

(se gärna filmen i helskärmsläge)