Kvalitetspolicy

Furuno Sverige AB är en helhetsleverantör av elektroniska bryggsystem för marint bruk.

Kvalitetsnivån i våra åtaganden och produkter är vårt främsta konkurrensmedel för att få nöjda kunder. En hög teknisk kompetens inom bolaget är ett medel till att uppnå en hög kvalitet på våra åtaganden. Vi skall säkra snabb respons i samband med kundförfrågningar vad gäller försäljning, service och leverans.

Våra produkters egenskaper och våra medarbetares kompetens och arbetssätt är viktiga för att få nöjda kunder. Vi eftersträvar att alltid ge våra kunder optimal rådgivning och att alltid vara i framkant gällande teknologisk utveckling samt åtar oss att uppfylla tillämpliga myndighetskrav.

Vi skall ha ett långsiktigt fokus gällande kundrelationer både under och efter en försäljningsprocess. Vi skall även säkra att hänsyn tas till vår miljöpåverkan och arbeta för att denna skall bli så miljöpositiv som möjligt.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt kvalitetsledningssystem genom att effektivisera våra processer och arbetssätt, fortsätta leverera kvalitativa produkter och uppfylla våra intressenters krav och förväntningar.

Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare trivs och utvecklas.

Göteborg den 2018-08-30

Platschef Sverige
Steen Bödker