Intresseområden

 


 

Teknologisk utveckling, lagkrav och produktsortiment kan, inte minst vid större och mer komplexa lösningar, göra produktvalet vanskligt. FURUNO lägger stora krafter i att hjälpa till och rådgöra med kunder för att finna exakt den optimala lösningen och de passande produkterna för ett specifikt behov.

"TURN KEY SOLUTIONS" är således ett helt centralt element i samband med vad vi erbjuder vid projetering för ett fartyg, en offshoreanläggning, ett nybygge eller vid utbyte av äldre eller defekt utrustning. 

FURUNO följer processen från start till leverans och vi har med vår mångårig erfarenhet av klassregler, systemteckningar, antennplaner mm en solid utgångspunkt för att kunna träda in som en professionell och kompetent rådgivare i en komplicerad process.

Det är vår klara målsättning att även i framtiden fortsätta att vara på framkant med de senaste teknologiska landvinningarna. Med huvudfokus på navigation, kommunikation och fisksökning har FURUNO byggt upp en helt unik, och en av marknadens mest kompletta, produktportfölj.

Navigations- och kommunikationsutrustning för SOLAS fartyg är reglerat i IMOs regler. Hos FURUNO sätter vi en ära i att leverera utrustning, som inte bara lever upp till kraven, utan också förbättrar säkerheten för fartygen till sjöss. Produkterna är i hög grad utvecklade med användarvänlighet som kriterium, och de enskilda systemen kan anpassas för det specifika fartyget och den enskilde navigatören. 

FURUNOs radar är bland de mest använda i världen. Exempelvis så installeras det mer än 10.000 anläggningar årligen runt om i världen där FURUNO ofta blir betecknat som “The Radar Company”.

Behovet av kommunikation har alltid varit uttalat på sjön, och FURUNO har därför också här varit på den teknologiska förkanten för att kunna tillmötesgå detta behov. Ett behov som inte bara handlar om säkerhet och sjömanskap, utan också om administrativa behov och besättningarnas "wellfare" och komfort. FURUNO har utvecklat produkter för att täcka varje behov från den lilla bärbara VHF radion över GMDSS systemen till de senaste lösningarna innom modern satellitkommunikation - Inmarsat FleetBroadband och VSAT.

Fiskeutrustning med avancerad informationsteknologi har blivit en integrerad del på det moderna fiskefartygets brygga. Förutom behovet av navigations- och säkerhetsutrustning såsom radar, GPS och radio, sätter användarna höga krav på fisksökningsutrustningen, som skall kunna ge detaljerade upplysningar om fiskmängd och fiskart samt generella informationer om fisk- och undervattensförhållandena. FURUNO har i mer än 60 år varit på förkant med utvecklingen och kontinuerligt tillmötesgått de stadigt stigande kraven från rederier och skeppare varför vi idag är stolta över - och inte minst tacksamma för - att vi idag är den leverantör som yrkesfisket föredrar.