Furuno Electric Co Ltd

 

Furuno Electric Co Ltd grundades 1948 för att marknadsföra världens första ekolod, vilket man hade utvecklat under två års tid. 1956 byggdes den första egna fabriken för tillverkningen. Två år senare kom en Loran navigator och 1959 kom den första radarn. 1967 var det dags för Furunos första enkelstrålande sonar som senare har följts av såväl halv- som helomnisonarer.

Exporten på Europa och USA ökade starkt under slutet av 60-talet och 1974 startades Furuno Norge. 1978 var det dags att öppna Furuno USA och 1979 Furuno UK. 1987 stärktes Furunos position i Norden genom köp av International Skibs Radio i Köpenhamn (numera Furuno Danmark) och Svensk Marin Radio i Göteborg (numera Furuno Sverige). De senaste förvärven under slutet av 90-talet är bl.a. Furuno France (f.d. Radio Ocean), Furuno Spain (f.d. Morris E. Curiel Iberica) och Furuno Suomi.

Dagens kompletta produktsortiment omfattar det mesta vi idag kallar marinelektronik för såväl handelssjöfarten som det större utsjöfisket och fritidssektorn.

Tillverkningen sker idag i fyra olika fabriker belägna på södra delen av Japans huvudö Honshu samt två fabriker i Kina. I Nishinomiya tillverkas främst de större sonarerna och ekoloden samt radarsimulatorer och annan specialutrustning. Här är även Furunos huvudkontor beläget. I Tokyo tillverkas kommunikationsutrustning och i Miki sker tillverkning av radarutrustningar och navigatorer. I Kobe produceras de små och medelstora ekoloden samtidigt som Kobe är Furunos främsta utskeppningshamn för all export.


Furuno Sverige AB

 

Furuno Sverige AB startades 1949 som Svensk Marin Radio, vilken främst marknadsförde radio, radar och ekolod av märket Marconi. 1963 utökades sortimentet med radar och ekolod av märket Furuno, vilket 10 år senare var företagets största fabrikat omfattande ett stort antal olika marinelektronik produkter. På radiosidan marknadsfördes även Skantis produkter som dock i slutet på 80-talet också fick ge vika för Furunos kompletta radioutrustningar godkända för bl.a. användning i GMDSS systemet.  

Sedan den 1 oktober 1987 är företaget helägt av Furuno med namnet Furuno Sverige AB. Företaget har hela tiden satsat på produkter främst avsedda för yrkesbruk med god prestanda, hög teknisk kvalitet och en god driftsäkerhet. Från mitten av 90-talet har dessutom nya och för fritidssidan specialdesignade produkter tagits fram. Dessa produkter har rönt stort intresse för sin innovativa teknik med bl.a. nätverksöverföringar mellan integrerade produkter.  

En egen serviceavdelning tillsammans med egna serviceagenter spridda längs Sveriges kust och tillgång till Furunos eget worldwide servicenät, borgar för en effektiv service dygnet runt i alla större hamnar över hela världen. Furuno Sverige kan dessutom erbjuda konsulttjänster, projekteringar och utbildningar, såväl tekniska som operativa. Tillsammans med Furuno European Service Center erbjuds också en fullständig reservdelshållning för alla produkter.