Rättsliga förbehåll 

Följande villkor gäller för de webbsidor (http://www.furuno.se) som ägs av Furuno Sverige AB/Furuno Electric Co, Ltd.

Furuno Sverige AB:s webbsidor skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag. Information på Furuno Sverige AB:s webbsidor, i form av exempelvis text, presentationer, grafiska illustrationer, bilder och ljud, får inte, om inte annat särskilt anges, återges, överföras, spridas eller lagras utan föregående skriftligt tillstånd från Furuno Sverige AB. Det är uttryckligen förbjudet att ändra innehållet på Furuno Sverige AB:s webbsidor. De namn och symboler på Furuno Sverige AB:s webbsidor som betecknar Furuno Sverige AB:s produkter och tjänster är varumärken som tillhör Furuno Sverige AB/Furuno Electric Co, Ltd.

Furuno Sverige AB:s webbsidor tillhandahålls i befintligt skick. Furuno Sverige AB lämnar inga garantier med avseende på korrekthet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet hos det material som presenteras på Furuno Sverige AB:s webbsidor. Furuno Sverige AB ansvarar inte för skada eller förlust, oavsett om den är direkt, indirekt, en specialskada, en följdskada, eller annan skada eller förlust, som orsakas av material som finns på Furuno Sverige AB:s webbsidor eller av modifierat sådant material, eller för skada som orsakas av att sidorna inte är användbara eller åtkomliga. Furuno Sverige AB förbehåller sig rätten att efter egen bedömning revidera Furuno Sverige AB:s webbsidor eller göra dem oåtkomliga. Furuno Sverige AB ansvarar inte för sidor som är åtkomliga via länkar på Furuno Sverige AB:s webbsidor, eller för information på sådana länkade sidor.