Service


Serviceförfrågningar

E-post: service@remove-this.furuno.se

 

Maria Nederman
Servicechef
Tel: 031-709 89 47
E-post: mn@remove-this.furuno.se

Maria Gregersdotter
Servicekoordinator
Tel: 031-709 89 43
E-post: mg@remove-this.furuno.se

Jens Pedersen
Servicetekniker
Specialistområden: Yrkesradar, Yrkesnavigationssystem, VDR, Ekolog, Sonar, Logg och Äldre radar.
Tel: 031-709 89 48
E-post: jp@remove-this.furuno.se

Jonas Lindgren
Servicetekniker
Specialistområden: Yrkesradar, Yrkesnavigationssystem
Tel: 031-709 89 44
E-post: jl@remove-this.furuno.se

Simon Olsson
Servicetekniker
Specialistområden: Fritidsprodukter och TimeZero
Tel: 031-709 89 59
E-post: so@remove-this.furuno.se

Matias Johansson
Servicetekniker 
Specialistområden: Fritidsprodukter, TimeZero och VSAT-support
Tel: 031-709 89 49
E-post: mjo@remove-this.furuno.se